Najvyšší súd

+Vedúca osoba
Ján Šikuta
predseda
od 20.5.2020
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1993

Najvyšší súd Slovenskej republiky je vrcholný orgán všeobecného súdnictva na Slovensku, zabezpečujúci rozhodovaním o opravných prostriedkoch jednotu vo výklade práva na súdoch nižších stupňov, t. j. na okresných súdoch, na krajských súdoch a na Špecializovanom trestnom súde. Najvyšší súd taktiež dbá o jednotný výklad a jednotné používanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vlastnou rozhodovacou činnosťou a tým, že prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zverejňuje právoplatné súdne rozhodnutia zásadného významu v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.

+Adresa
Najvyšší súd
Župné námestie 13
814 90 Bratislava
tel.: +421 2 323 04 102
e-mail: podatelna@nsud.sk
https://www.nsud.sk
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 8 017 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 987 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 20.5.2020
Ján Šikuta
do 19.5.2020
ad interim
od 1.4.2020
Peter Szabo
do 31.3.2020
ad interim
od 2.10.2019
Jarmila Urbancová
do 2.10.2019
uplynutie funkčného obdobia
od 2.10.2014
Daniela Švecová
do 23.6.2014
uplynutie funkčného obdobia
od 23.6.2009
Štefan Harabin
do 7.10.2008
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 7.10.2003
Milan Karabín
do 11.2.2003
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 11.2.1998
Štefan Harabin
do 18.12.1997
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.2.1996
Milan Karabín
do 22.1.1996
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 12.1.1990
Karol Plank
do 12.1.1990
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 20.10.1971
Ján Benčura